Sevgili Hikmet Hocam

1946 yılında dünyaya geldin
Küçük yaşta Babanı kaybettin
İlim irfana çok heves ettin
Tahsilin için İstanbul’a göç ettin…

İstanbul’a geldin 1959’lu yıllarda
Okudun yatılı okullarda
Göze çarpardın ön sıralarda
Çünkü sendin hep ön safhalarda…

1986’da kurdun Vakıfları
Seninle arttı okul sayıları
Sevindiriyorsun tüm insanları
Hiç unutamazsın bu anıları…

2000 yılında siyasete atıldın
Cesaretinle toplantılara katıldın
Konuşmalarınla alkışlandın
Nice güzel işler başardın…

Gece demedin gündüz demedin
Görevlerini hiç ihmal etmedin
Boş yere hiç söz etmedin
Tüm gayretinle refaha erdin…

Beş çocuk büyüttün haram yedirmedin
Hiç kimselere muhtaç etmedin
Çünkü çocuklarını çok severdin
Sevdiğini dahi hissettirmedin…

Üniversite‘de okudun
Tek bir evin oğluydun
Çok zorluklarla yuvanı kurdun
Ankara İstanbul mekik dokurdun…

Evinde bile cumartesi pazar
Çok sayıda makale kitap yazar
Yiğitoğlu oturmuş şiirini yazar
Hocam değmesin sana nazar…

Aile ‘de tek sendin bir er
Başardın oldun profesör
Memlekete yaptın çok eser
Hocam sana çok teşekkürler…

Sensin medârı iftiharımız
Gurur duyuyor seninle Çankırı’mız
Seninledir şerefimiz şanımız
Hep dalgalanacak Türk bayrağımız…

Mahmut Yiğitoğlu1